Place Marketing

Marknadsföring av platser och destinationer har mycket gemensamt med traditionell marknadsföring, men skiljer sig också på några fundamentala sätt. Därför krävs det annorlunda metoder och angreppssätt, både i själva arbetsprocessen och i utförandet. 

Under åren har vi skapat ett flertal evenemangskoncept, PR-aktiviteter och kommunikationskoncept för destinationer. Scrolla vidare och läs mer om några projekt och hur vi tänker kring platsmarknadsföring.

 
bg_red.jpg
 

Kreativa kommunikationskoncept

Kommunikation och marknadsföring av platser eller destinationer är i många avseenden komplext.

Ofta finns det en mängd aktörer som tycker sig äga eller representera destinationen och platsens varumärke byggs till lika stor del av de personer som bor och arbetar på platsen som av det företag eller den organisation som har som uppdrag att marknadsföra destinationen. Därför krävs annorlunda angreppssätt när det kommer till kommunikationen. Framför allt gäller det i processerna kring förarbete och förankring.

Panama har arbetat med Place Marketing i många år, både på byråsidan och på kundsidan, och är väl förtrogna med hur man skapar effektiv kommunikation för platser och destinationer.

Några exempel på projekt hittar du här.

 

 

Evenemang & PR

Rätt utfört bjuder ett evenemang på en unik varumärkesupplevelse av en destination. Deltagarna får uppleva platsen på ett fysiskt och påtagligt sätt och sprider sedan sina egna berättelser under lång tid framöver.

Sedan starten 2012 har Panama har skapat och genomfört två större evenemangskoncept på uppdrag av destinationer – Scandinavian Outdoor Games för Visit Södra Dalarna och Åre Mountain Festival för Åre Destination/Åre Kommun. Vi har också varit djupt involverade i skapandet av Biking Dalarna och även genomfört ett antal framgångsrika PR-projekt.

Läs mer om Scandinavian Outdoor Games här.

 

 
swemtb_wide_left.png
 

Panama är en del av nätverket Sweden Mountainbike. Tillsammans med några av landets mest namnkunniga inom MTB har vi ett starkt erbjudande mot destinationer som vill utveckla sin mountainbike-produkt.

 
 

Är du intresserad av att veta mer om hur vi jobbar med marknadsföring av platser och destinationer?

Välkommen att höra av dig så bokar vi ett möte.

 
bg_red.jpg