Faktureringsinformation

Bäste leverantör, i samarbete med Aspia inför vi fakturaskanning. I samband med detta byter vi fakturaadress. Detta införande av fakturaskanning innebär därmed följande:

Från och med 2017-01-01 skall alla fakturor, som i dagsläget adresseras till Panama Communication AB, organisationsnummer 556936-5801 adresseras enligt följande:

Fakturaadress:

Panama Communication AB
Fack 4428
Box 3039
831 03 Östersund

Mailfakturor:

Om ni som leverantör vill skicka vår faktura via e-post i pdf-format i stället för via ordinarie postgång, går det också bra. Bolagsnamn och fackid i ämnesraden/subject måste anges. Ovanstående fakturaadress ska framgå på e-postfakturan som skickas till:
4428@faktura.scancloud.se (en faktura per pdf)

Villkor:

Betalningsvillkor är 30 dagar från fakturadatum. Om det finns avtal med betalningsvillkor som avviker (= mer än 30 dagar) från detta, gäller dessa avtalsvillkor i första hand. Order-, fakturerings- och expeditionsavgifter eller andra avgifter som pålagts av leverantör eller tredje part godkännes ej. Ej heller undantag från räntelagen godkännes.

Vi kommer from 2017-02-01 att returnera samtliga fakturor som går direkt till vårt kontor.

 

Övrig post

Detta gäller endast fakturor. Adressändringar, informations- och reklammaterial, varuprover, orderbekräftelser skall inte adresseras till denna adress. Detta material skickas som vanligt direkt till oss på adress: Panama Communication AB, Östra Hamngatan 1, 791 71 Falun