Octowood Varumärkesplattform

Octowood tillverkar högkvalitativa staketstolpar av svensk furu. Kunderna finns över hela världen, framför allt inom segmenten hästägare, frukt- och vinodling samt jordbrukare. Panama har tidigare levererat webbplattform och grafisk profil för hela Rundvirke-koncernen och nu var det dags att ta varumärket Octowood ett steg vidare, med en komplett varumärkesplattform för extern kommunikation.

Från att tidigare i huvudsak pratat om trästolpens produktfördelar, förflyttas nu kommunikationen till att fokusera på de värden som Octowoods produkter levererar; hållbarhet, trygghet och miljötänk.

Huvudkomponenterna i kommunikationen är autentiska bilder på Octowoods kunder, genomtänkta copytexter som riktar sig direkt mot Octowoods kundgrupper samt “packshot” av stolpen med tillhörande Octowood-etikett.

Plattformen levereras tillsammans med färdiga enheter för print, webb, skärmdisplayer, produktblad mm, för nedladdning av Octowoods distributörer.

Arbetet har gjorts tillsammans med Samba i Östersund.

Octo_1.jpg
Octo_2.jpg
Octo_3.jpg

Arbetsgrupp

Stefan Grimberg, projektledning Panama
Sara Carlemår, projektledning Samba
Per Hagdahl, Art Director
Jona Granath, original och animation
Peter Carlsson, fotograf